Z2 veszelyzona

Az ATEX irányelv (francia: Atmosphères Explosibles, más néven a 94/9 / EK irányelv - határozottan az Európai Unió, amely meghatározza az adattermékek alapvető követelményeit potenciálisan robbanásveszélyes légkörben. A keményszénbányákban használt gépek és szerszámok többségében nagy a metán- és szénporrobbanás veszélye, és az ATEX irányelv a robbanásveszélyes területeken való használatra szánt készülékekre és védelmi rendszerekre vonatkozik. A közelmúltig az egyes Európai Unió országainak biztonsági szabályai megosztottak egymás között, ami nagyon megnehezítette az áruk tagállamok közötti szabad cseréjét.Ettől a kezdetektől egy egységesítő ATEX irányelv jött létre, amely egyesítette a jelenlegi rendeleteket és kizárólag megkönnyítette az áruk áramlását az európai egyetértésben. A Római Szerződés 100a. Cikke rendelkezéseinek végrehajtása mellett az ATEX irányelv legfontosabb pontja az áruk szabad mozgásának biztosítása, magas szintű robbanásvédelem mellett. A robbanásveszélyes térségekben található könyv adatkészülékeit illetően az Európai Parlament és az Európai Unió 1994. március 23-án nyitott ATEX 94/9 / EK irányelvet adott ki, amely 2003. július 1-jén lépett hatályba. Ezenkívül 1999. december 16-án fogadták el az 1999/92 / EK ATEX137 irányelvet (más néven ATEX FELHASZNÁLÓK, amely a módosított formában a robbanásveszélyes légkör veszélyének kitett helyeken végzett műveletek minimális biztonsági követelményeire vonatkozik. A 94/9 / EK ATEX irányelv 2003. július 1-jéig lépett hatályba, és felváltotta a korábbi 76/117 / EGK és a 79/196 / EGK régi megközelítésről szóló irányelveket.

https://suga-nm.eu/hu/Suganorm - Innovatív intézkedés a cukorbetegség elleni küzdelemben!

CE-jelölés (francia: Conformité Européennetanúsító szervezet azonosító számarobbanásbiztos szimbólumrobbanócsoporteszközkategóriaa robbanás elleni védelem típusarobbanás alcsoporthőmérsékleti osztály

Javasoljuk az Atex edzést